એચપીએલ ફાયરપ્રૂફ બોર્ડ

  • HPL Fireproof Board

    એચપીએલ ફાયરપ્રૂફ બોર્ડ

    આરઓસીપ્લેક્સ એચપીએલ એ મેલામાઇન અને ફિનોલિક રેઝિનની ડૂબતી પ્રક્રિયા હેઠળ ક્રાફ્ટ પેપરથી બનેલી સપાટીની સજાવટ માટે અગ્નિશામક મકાન સામગ્રી છે. સામગ્રી ઉચ્ચ ગરમી અને દબાણ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.