પ્લાસ્ટિક પ્લાયવુડ

  • Plastic Plywood

    પ્લાસ્ટિક પ્લાયવુડ

    આરઓસીપ્લેક્સ પ્લાસ્ટિક પ્લાયવુડ એ એક ઉચ્ચ ગુણવત્તાની બાંધકામ વપરાશ પ્લાયવુડ છે જે 1.0 મીમી પ્લાસ્ટિકથી coveredંકાયેલી હોય છે જે ઉત્પાદન દરમિયાન રક્ષણાત્મક પ્લાસ્ટિકમાં ફેરવાય છે. ધારને પાણી-વિસર્જનશીલ એક્રેલિક પેઇન્ટથી સીલ કરવામાં આવે છે.